Terapia zajęciowa w Salwator Park

Terapia zajęciowa w Salwator Park

Terapia zajęciowa (egroterapia, terapia pracą) to fizyczne i psychiczne usprawnianie przez wykonywanie określonych czynności manualnych lub intelektualnych. Ma na celu poprawę dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostki jak również przyspiesza powrót utraconych możliwości, natomiast w przypadku wystąpienia zmian nieodwracalnych, pomaga kompensować utracone funkcje.
Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Terapia zajęciowa skierowana jest między innymi dla osób cierpiących na choroby lub zaburzenia psychiczne, niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób borykających się z trwałą lub tymczasową dysfunkcją narządu ruchu oraz dla osób starszych.  
Aby osiągnąć wyznaczone cele stosuje się różne rodzaje, metody i techniki terapii zajęciowej. Wyróżnić można jej trzy rodzaje:
ERGOTERAPIĘ, w której stosuje się m. in. takie metody jak: dziewiarstwo, hafciarstwo, tkactwo, krawiectwo, kaletnictwo, stolarstwo
ARTETERAPIĘ, gdzie zajęcia prowadzi się  m.in. metodą rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki, muzykoterapii, biblioterapii, choreoterapii
SOCJOTERAPIĘ, w której wyróżnia się następujące metody: ludoterapię, terapię ruchem, trening umiejętności społecznych i rekreację.
W Salwator Park realizowane są przede wszystkim zajęcia z zakresu arteterapii czyli terapii przez sztukę. Są to między innymi:
•muzykoterapia (wspólny śpiew z towarzyszeniem gitary),
•biblioterapia (czytelnictwo),
•rysunek,
•malarstwo,
•zdobnictwo i dekoratorstwo,
•rzeźba.
Z zakresu socjoterapii prowadzone są zajęcia metodą ludoterapii (terapia zabawą – gry i zabawy dydaktyczne, zabawy manipulacyjne), oraz rekreacji (spacery, silwoterapia czyli oddziaływanie pięknem przyrody) a także terapii ruchem.
Formy i techniki terapii zajęciowej zależą od  stanu fizycznego, psychicznego i preferencji podopiecznych.
Terapia zajęciowa przede wszystkim pomaga osobom chorym i niepełnosprawnym lepiej funkcjonować w życiu codziennym. Odwraca uwagę pacjenta od choroby, niepełnosprawności i związanych z tym problemów, przeciwdziała nudzie, łagodzi napięcie nerwowe a także pomaga podtrzymywać i rozwijać relacje interpersonalne. Dzięki treningom czynności życia codziennego zwiększa się samodzielność chorych w zakresie samoobsługi (jedzenie, ubieranie się, higiena osobista). Terapia zajęciowa korzystnie wpływa na poprawę stanu fizycznego zwłaszcza motoryki małej i koordynacji wzrokowo ruchowej. Dzięki właściwemu doborowi zajęć chorzy rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Terapia zajęciowa pomaga przełamywać bariery i wracać do normalnego funkcjonowania osobom, które wymagają wsparcia w różnych dziedzinach życia.

 

Anna Zosiuk
Terapeuta Salwator Park