Rehabilitacja, a proces starzenia

Rehabilitacja, a proces starzenia

Proces starzenia się człowieka przebiega wieloetapowo. Niesie ze sobą szereg zmian inwolucyjnych, znacznie pogarszających jakość życia. Starość często kojarzy się ze spadkiem sił witalnych, utratą sprawności, wycofaniem z życia społecznego. Pozytywne kształtowanie jej przebiegu oraz idea całościowego rozwoju człowieka mają wpływ na postrzeganie procesów starzenia się. Wartość nauk zajmujących się starzeniem i starością, a więc andragogika, gerontologia czy geriatrii, wzrasta, zwłaszcza, gdy zwróci się uwagę na wskaźniki demograficzne mówiące o wciąż starzejącym się społeczeństwie.
Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Istota procesu rehabilitacyjnego w starości
Aktywność ruchowa powinna być wpisana na stałe w styl życia człowieka. Jest to szczególne ważne w przypadku osób starszych, gdyż to zwłaszcza one powinny troszczyć się o dobrą kondycje psychofizyczną. Z wiekiem zapotrzebowanie organizmu na aktywność fizyczną rośnie. Sprawność, samodzielność i niezależność mają wpływ na jakość życia w okresie starości.
Ćwiczenia fizyczne działając miejscowo i ogólnie, wywierają wpływ na układy ciała, szczególnie na układ krążeniowo-oddechowy. Dzięki ćwiczeniom fizycznym utrzymane zostają: pełen ruch w stawach, odpowiednia elastyczność więzadeł, torebek stawowych oraz powięzi. Ćwiczenia mają wpływ na przyrost siły i masy mięśniowej, wzrasta przepływ krwi w mięśniach, usprawniony zostaje odpływ chłonki. Systematyczna aktywność ruchowa prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi oraz spoczynkowego zwolnienia akcji serca. Poprawia się koordynacja i równowaga.

Rehabilitacja geriatryczna
Uwzględnia wszystkie formy postępowania terapeutycznego. Jedną z nich jest kinezyterapia, będąca podstawą rehabilitacji człowieka w starszym wieku. Kinezyterapia, czyli leczenie ruchem, stosowana jest w formie ćwiczeń indywidulanych lub zespołowych. W rehabilitacji tego rodzaju szczególnie ważne są ćwiczenia bierne, czyli wykonywanie siłą mięśni terapeuty, gdyż nie obciążają one układu krążenia pacjenta. Ćwiczenia wchodzące w zakres rehabilitacji łączą się ściśle z profilaktyką upadków. Rehabilitacja medyczna w okresie poupadkowym zawierać powinna ćwiczenia podtrzymujące ruchomość w stawach, zwiększenie siły mięśniowej i wytrzymałości. Stosuje się również ćwiczenia koordynacyjne, ogólnousprawnijące i relaksacyjne. Ponadto stosuje się zabiegi fizykalne oraz protezowanie. Ważne jest dobranie odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego. Niezwykle istotne jest także zwrócenie uwagi na zewnętrzne przyczyny upadków. W późnym okresie starości problemem staje się motywacja do podjęcia aktywności fizycznej. Ogromną rolę odgrywa tu rodzina seniora. Osobom we wczesnym okresie starości zalecane są ćwiczenia ogólnousprawniające, koordynacyjne oraz lokomocyjne. Ważne, aby w ćwiczeniach tych brały udział duże grupy mięśniowe, zwłaszcza kończyn dolnych, a ćwiczenia wykonywane były rytmicznie. Wskazane działanie mają 30-minutowe spacery, gry i zabawy ruchowe, uprawianie ogródka, zabawy z wnukami, lekkie prace domowe.

mgr Anna Sachs

www.salwatorpark.pl/rehabilitacja

www.rehabilitacjamikolow.pl