Kaplica

Mieszkańcy Domu Seniora Salwator Park mogą cieszyć się stałą opieką duszpasterską. Osoby nieograniczone ruchowo mają możliwość modlitwy i uczestniczenia w Eucharystii sprawowanej w kaplicy znajdującej się w obiekcie. Msze św. transmitowane są również na dedykowanym kanale telewizyjnym dostępnym we wszystkich pokojach i apartamentach.
Istnieje możliwość zorganizowania w kaplicy celebracji związanych z ważnymi wydarzeniami w życiu mieszkańców.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się kościół parafialny, który umożliwia sprawnym ruchowo mieszkańcom praktyki duchowe w jeszcze szerszym zakresie. Okolicznościowe nabożeństwa można przeżywać w plenerze, przy Grocie Maryjnej znajdującej się w parku. To miejsce sprzyja również osobistej medytacji.