Aktualności

Rehabilitacja priorytetem

W oparciu o doświadczenie i widzę fizjoterapeutów pracujących w Rehabilitacja Salwator Park stworzono na potrzeby naszych mieszkańców indywidualnie dopasowany program rehabilitacyjny, który w równym stopniu opiera się o trzy fundamenty fizjoterapii czyli pracę na płaszczyźnie fizycznej, psychologicznej i społecznej.

Terapia zajęciowa w Salwator Park

Terapia zajęciowa (egroterapia, terapia pracą) to fizyczne i psychiczne usprawnianie przez wykonywanie określonych czynności manualnych lub intelektualnych. Ma na celu poprawę dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostki jak również przyspiesza powrót utraconych możliwości, natomiast w przypadku wystąpienia zmian nieodwracalnych, pomaga kompensować utracone funkcje.

Czy opieka domowa jest najlepszym rozwiązaniem dla seniora?

Chęć zapewnienia jak najlepszej opieki bliskiej osobie w podeszłym wieku, to troska coraz większej ilości rodzin w naszym, starzejącym się, społeczeństwie. Aktywność zawodowa, absorbujące codzienne obowiązki, ograniczenia lokalowe i brak specjalistycznego sprzętu, to przeszkody, które bardzo utrudniają lub uniemożliwiają realizację tego zadania zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Atrakcyjna oferta dla aktywnych seniorów

Większość artykułów dotyczących rynku senioralnego w Polsce rozpoczyna się od smutnej informacji o tym, że Polacy są obecnie najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Europie. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że egzystencja seniora żyjącego nad Wisłą w ostatnich latach uległa przeobrażeniu.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Odleżyna (łac. decubitus, ang. bedsore) jest martwicą tkanki umiejscowionej na wypukłych częściach układu kostnego, powstają na skutek ucisku, w wyniku którego dochodzi do zamknięcia światła naczyń żylnych, a następnie tętniczych. Efektem ucisku jest uszkodzenie górnej warstwy skóry sięgające do tkanki mięśniowej, a w ciężkich przypadkach nawet do kości.

Karta seniora w Salwator Park

Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne Salwator Park zostało partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora. Posiadacze karty otrzymają 15% rabatu na wszystkie usługi rehabilitacyjne. Zachęcamy do korzystania!

Rehabilitacja, a proces starzenia

Proces starzenia się człowieka przebiega wieloetapowo. Niesie ze sobą szereg zmian inwolucyjnych, znacznie pogarszających jakość życia. Starość często kojarzy się ze spadkiem sił witalnych, utratą sprawności, wycofaniem z życia społecznego. Pozytywne kształtowanie jej przebiegu oraz idea całościowego rozwoju człowieka mają wpływ na postrzeganie procesów starzenia się. Wartość nauk zajmujących się starzeniem i starością, a więc andragogika, gerontologia czy geriatrii, wzrasta, zwłaszcza, gdy zwróci się uwagę na wskaźniki demograficzne mówiące o wciąż starzejącym się społeczeństwie.
Strona 1 z 3