Aktualności

Terapia zajęciowa w Salwator Park

Terapia zajęciowa (egroterapia, terapia pracą) to fizyczne i psychiczne usprawnianie przez wykonywanie określonych czynności manualnych lub intelektualnych. Ma na celu poprawę dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostki jak również przyspiesza powrót utraconych możliwości, natomiast w przypadku wystąpienia zmian nieodwracalnych, pomaga kompensować utracone funkcje.

Czy opieka domowa jest najlepszym rozwiązaniem dla seniora?

Chęć zapewnienia jak najlepszej opieki bliskiej osobie w podeszłym wieku, to troska coraz większej ilości rodzin w naszym, starzejącym się, społeczeństwie. Aktywność zawodowa, absorbujące codzienne obowiązki, ograniczenia lokalowe i brak specjalistycznego sprzętu, to przeszkody, które bardzo utrudniają lub uniemożliwiają realizację tego zadania zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Atrakcyjna oferta dla aktywnych seniorów

Większość artykułów dotyczących rynku senioralnego w Polsce rozpoczyna się od smutnej informacji o tym, że Polacy są obecnie najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Europie. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że egzystencja seniora żyjącego nad Wisłą w ostatnich latach uległa przeobrażeniu.

Podnieść się z upadku

Upadki są jednym z tzw. wielkich zespołów geriatrycznych, których częstość występowania narasta z wiekiem. Upadek zgłasza co trzecia osoba starsza i nawet co druga po 80. roku życia. Są one częstsze u chorych hospitalizowanych, nie tylko ze względu na nasiloną przez patologię sarkopenię, ale i unieruchomienie, oraz u przebywających w instytucjach dla osób starszych, wobec znacznego stopnia ich niesprawności i związanej z tym zmniejszonej aktywności.

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to przewlekła choroba tkanki łącznej obejmująca, najczęściej symetryczne, małe stawy, powodująca ból oraz (z czasem) zaburzenia funkcji stawów. Najczęściej choroba ujawnia się między trzydziestym a sześćdziesiątym rokiem życia. Zapada na nią jedna na dwieście osób. Znacznie częściej występuje u kobiet. Przebiega z okresami zaostrzeń i remisji, wraz z jej rozwojem dochodzi do ograniczenia sprawności, z czasem do inwalidztwa.

Aktywni 50+

Kiedy byłeś dwudziestokilkulatkiem wystarczyło zaledwie kilka miesięcy ćwiczeń, aby zbudować zauważalne mięśnie i rozpocząć kształtowanie sylwetki. Teraz, kiedy myślisz o rozpoczęciu treningu, aby odzyskać dawną formę w wieku ponad 50 lat, przekonasz się, że jest z tym zupełnie inaczej.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Odleżyna (łac. decubitus, ang. bedsore) jest martwicą tkanki umiejscowionej na wypukłych częściach układu kostnego, powstają na skutek ucisku, w wyniku którego dochodzi do zamknięcia światła naczyń żylnych, a następnie tętniczych. Efektem ucisku jest uszkodzenie górnej warstwy skóry sięgające do tkanki mięśniowej, a w ciężkich przypadkach nawet do kości.
Strona 1 z 3