Aktualności

Odpust ku czci Bożego Miłosierdzia

Dnia 28 kwietnia 2019 roku, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, w kaplicy Domu seniora Salwator Park odbyła się pierwsza uroczystość odpustowa. Od tego dnia miejsce codziennych spotkań modlitewnych naszych Seniorów jest pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia.

Cichej nocy czas

Społeczność naszego domu składa odwiedzającym tę stronę najlepsze życzenia Bożonarodzeniowe. Szczególnie pozdrawiamy świątecznie naszych bliskich. Solidaryzujemy się z Seniorami, którzy spędzają święta w samotności. Gwiazda betlejemska daje nam nadzieję na łatwiejsze dni. Z Nowonarodzonym każdy kolejny dzień jest lepszy, prostszy i sensowniejszy.

Wzruszająco i patriotycznie

Z okazji obchodów setnego jubileuszu odzyskania niepodległości, uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej Dual, zaśpiewali razem z naszymi mieszkańcami Hymn Polski. Liczba dzieci, ich odświętne stroje oraz zaangażowanie zrobiły na Seniorach wielkie wrażenie. Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor i jej Uczniom!

Terapia zajęciowa w Salwator Park

Terapia zajęciowa (egroterapia, terapia pracą) to fizyczne i psychiczne usprawnianie przez wykonywanie określonych czynności manualnych lub intelektualnych. Ma na celu poprawę dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostki jak również przyspiesza powrót utraconych możliwości, natomiast w przypadku wystąpienia zmian nieodwracalnych, pomaga kompensować utracone funkcje.

Czy opieka domowa jest najlepszym rozwiązaniem dla seniora?

Chęć zapewnienia jak najlepszej opieki bliskiej osobie w podeszłym wieku, to troska coraz większej ilości rodzin w naszym, starzejącym się, społeczeństwie. Aktywność zawodowa, absorbujące codzienne obowiązki, ograniczenia lokalowe i brak specjalistycznego sprzętu, to przeszkody, które bardzo utrudniają lub uniemożliwiają realizację tego zadania zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Atrakcyjna oferta dla aktywnych seniorów

Większość artykułów dotyczących rynku senioralnego w Polsce rozpoczyna się od smutnej informacji o tym, że Polacy są obecnie najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Europie. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że egzystencja seniora żyjącego nad Wisłą w ostatnich latach uległa przeobrażeniu.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Odleżyna (łac. decubitus, ang. bedsore) jest martwicą tkanki umiejscowionej na wypukłych częściach układu kostnego, powstają na skutek ucisku, w wyniku którego dochodzi do zamknięcia światła naczyń żylnych, a następnie tętniczych. Efektem ucisku jest uszkodzenie górnej warstwy skóry sięgające do tkanki mięśniowej, a w ciężkich przypadkach nawet do kości.
Strona 1 z 3